Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

August 23 2014

Anneq
I czasem tak ciężko powiedzieć komuś, że się go potrzebuje. 
Anneq
Play fullscreen
"Magia jest wtedy kiedy splatamy dłonie a nasze oczy mówią wszystko zamiast słów, gdy uderzy coś damy się ponieść.."
Reposted byareyoumine areyoumine

July 06 2014

Anneq
Nic nie rozumiem, mogłoby sie to jakos ogarnąć. Podejmowanie decyzji pod wpływem chwili chyba nigdy nie sprzyja, teraz to rozumiem jak nigdy, zobaczymy co będzie, oby było tylko dobrze. 

July 01 2014

Anneq
Anneq
Anneq
Play fullscreen
"Give a little time to me or burn this out
We'll play hide and seek to turn this around
And all I want is the taste that your lips allow.."
Anneq
Anneq
1654 f880
Reposted fromLotte Lotte viamore-than-a-memory more-than-a-memory

June 26 2014

Anneq
Tak troche do dupy ale stabilnie. Inaczej niz zawsze ale troche boli. Zawsze gdzies tam bardzo głęboko będzie bolało.. I nie wiem co zrobimy kiedys, nie wiem czy się jeszcze spotkamy, a może wcale nie przestaniemy się widywać? 

Tak wiele razy błagałam Boga żeby mi Ciebie oddał, w końcu zrozumiałam, że Ty nie chcesz wrócić.
Anneq
Play fullscreen
"I guess you live and learn, learn when the love is gone.."
Anneq
Play fullscreen
Troche tak boli..

June 23 2014

Anneq

June 10 2014

Untitled | via Tumblr
Reposted fromweheartit weheartit
Fashion is my passion - M I N A♡ | via Facebook
Reposted fromweheartit weheartit
✌️
Reposted fromweheartit weheartit
this outfit is so cute
Reposted fromweheartit weheartit
make up | via Tumblr
Reposted fromweheartit weheartit

June 05 2014

Love Fruit 4 Every╭(╯3╰)╮♥
Reposted fromweheartit weheartit
Eyes | via Tumblr
Reposted fromweheartit weheartit
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl